Kurucu Mütevelli Heyeti

Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı,  16.6.1979 tarih ve 16668 sayılı resmi gazete ilamı, Erzurum Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 9.4.1979 gün ve E: 1979/1212 K: 1979/179 sayılı kararı ile 1979 yılında kurulmuş olup, kurucu mütevelli heyeti aşağıda belirtilmiştir.

Başkan Doç. Dr. Celaleddin ATAMANALP (İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)

Başkan Vekili Doç. Dr. Alaaddin BAŞAR (İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)

Sekreter Mahmut Kartal (Matematik Öğretmeni)

Muhasip Cemal ÖZABACIGİL (Üniversite Ayniyat ve Lev. Md.)

Veznedar Ahmet ORHAN (Yüksek Mühendis)

Üye Ahmet ARI (Tüccar)

Üye Musa KIRKINCIOĞLU (Tüccar)

Üye Kemal BOYNUKALIN (Tüccar)

Üye Vahap SİRKECİOĞLU (Mühendis)

Üye Arif YILMAZ (Tüccar)

Her hakkı saklıdır. 2015 © EKEV (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı)
Adres : Muratpaşa Mah., Yakutiye Bulvarı No: 15 Yakutiye / ERZURUM
Vakıf Merkezi : 0 (442) 235 24 14 - 0 (505) 129 49 59 Belge Geçer : 0 (442) 235 24 14
Elektronik Posta : erzurumkev@gmail.com