Tarihçe

Vakfımız 1979 yılında hizmete açılmış olup birçok alanda hizmet vermektedir. Vakfımız milli ve manevi değerlere saygılı, eğitim seviyesi yüksek nesiller yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

Vakıf,  yardımlaşma esasına dayanan medeni bir müessesedir. Toplum hayatının hayatı ise, karşılıklı yardımlaşmadan doğar. İnsanların her sahada ilerlemelerine engel olan isyanlardan, ihtilallerden ve anlaşmazlıklardan meydana gelen felaketlerin ilacı karşılıklı yardımlaşmadır. Zira insanlar gerek fikri kapasite açısından ve gerek bedeni ve mali güç açısından farklı yaratılmışlardır. Kuvvetlileri de vardır, zayıfları da vardır. Toplum hayatının hayatını koruyan intizam ve asayişin en büyük şartı ise, insanların bu iki tabakası arasında boşluk kalmaması ve sosyal dengenin korunmasıdır.

Bu tabakaların birbirinden uzaklaşmaması ve kopmaması gerekir. Tabakalar arası yakınlaşmayı temin eden en önemli faktör, karşılıklı yardımlaşmadır. Zayıflarda daima bir sığınma hissi mevcuttur. Kuvvetlilerde ise sahip çıkma ve himaye duygusu görülür. Bu hisler insanları toplum halinde yaşamaya sevk eder. Bu yüzden zayıflardan kuvvetlilere hürmet, itaat ve sevgi yelleri eser. Kuvvetlilerden zayıflara ise iyilik ve merhamet esintileri gider. Aksi takdirde zayıflardan ihtilal sedaları, kıskançlık bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları yükselir. Diğerlerinden ise zulüm ateşleri, tahakkümler ve şimşek gibi hakaretler yağar. Kısacası karşılıklı yardımlaşma medeni olmanın birinci şartıdır. Karşılıklı yardımlaşmanın iki şeklinden birisi de, karşılık beklemeden yapılanıdır. Bunun da en güzeli vakıf ve zekâttır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (ASM) "Zekât İslam' ın köprüsüdür." buyurmuş ve açıklamaya çalıştığımız gerçeği en kısa ve öz şekilde ifade etmiştir.

Erzurum Kültür Ve Eğitim Vakfı olarak bizler, ismimizi, hayatını İslamiyet hiç bir karşılık beklemeden, sadece Allah rızası için adayan sahabelerin, Resulullah' ın (ASM) mescidinin yanındaki mekânlarının adından aldık. Faaliyetlerimizin temeli iman ve Kur'an hizmetidir. Erzurum' un muhtelif yerlerinde Yüksek Öğretim yapan talebelerin barınmaları ve maddi-manevi ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla merkezler tahsis ettik. Erzurum' un muhtelif yerlerinde okuyan ve okutan, aydın bir toplum için Al Götür Oku Getir kütüphaneleri açtık. Açtığımız yurtlarda yüzlerce öğrenci için barınma ve burs imkânı sağladık.

Şunu ifade edelim ki, bu ve benzeri müesseseler, kâinatın ömrünü devam ettiren müesseselerdir. Bu müesseselerin devamı da zekât ve sadaka manasındaki yardımlardır. Bu asırda i'lay-ı kelimatullah yani Allah kelamının yüceltilmesi, yayılması ve duyurulması maddi imkânların yeterliliği şartına bağlıdır.

Bu amaç ve gaye ile yola çıkan bizlerin ve tüm hayırseverlerin, yaptıkları yardımları Rabbimiz kabul buyursun ve ihlâs ve samimiyetle devam etmek nasip etsin. Âmin 

Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “ Vakıf” denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması vakıfların görevi arasındadır.

İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, yardımlaşmak, birbirine destek olmak, acı ve mutlu günleri paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmek için fertler arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekir.

Vakfın tarihçesi çok eskilere dayanır. Dinimiz yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı dini temeli saymıştır. Vakıflar Osmanlılar zamanında daha da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da etkinliğini aynı ölçüde sürdürmüştür. 5 Haziran 1935’te çıkan bir kanunla “Vakıflar Genel Müdürlüğü” kuruldu. Ülkemizdeki vakıfların hepsinin yönetimi, bu teşkilata verildi.

Vakıflar eğitime, öğretime, belediyelere, sağlık işlerine, yoksullara hizmet ederler. Vakıf tarafından yardım alan kişilerin adları, kurum tarafından açıklanmaz.

Ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve yurt savunmasında vakıfların yardımlar büyüktür. Bu kadar güzel bir hizmetin sürekliliğini sağlamak hepimizin görevidir. Vakıflara yardım ederek gelirlerini çoğaltmak ve çalışmalarını desteklememiz gerekir.

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz.

1.        Dini hizmetler

2.        Sağlık hizmetleri

3.        Eğitim ve öğretim hizmetleri

4.        Aş evi hizmetleri

5.        Sosyal hizmetler

6.        Sanat ve kültür hizmetleri.

7.        Para yardımı

8.        Milli savunma hizmetleri

9.        İktisadi hizmetler.

10.     Ulaştırma hizmeti

11.     Spor hizmetler

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri 3 – 9 Aralık tarihleri arasında “Vakıf Haftası” kutlanmaktadır.

Bir hizmetin gelecekte de hizmet olarak devamını sağlamak amacıyla kendi istekleri ile resmi yollarla bağışlanan mülk ve paralara vakıf denir. Türk toplumunda vakıfların çok eski bir geçmişi vardır. Eskiden bağışlanan hanlar, hamamlar, yapılan köprüler, çeşmeler, okullar ve camiler buna örnek olarak verilebilir. Bağışlanan bu eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin gelecekte yaşatılması da vakıfların görevleri arasındadır.

Bu eserlerin korunması ve verilen hizmetin devamını sağlamak için Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bütün bu eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılır, kiraya verilir, gelirleri toplanır. Toplanan bu gelirler eserlerin korunması, kimsesizlere yardım ve çalışanların maaş alacakları olarak harcanır. Türkiye’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün malı olan bir çok dükkan ve iş yeri bulunmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı vakıf eserleri sayısı 7500 civarındadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu gelirler dışında devlet tarafından da desteklenmektedir. Bunun için her yıl bütçeden belirli bir miktarda ödenek ayrılmaktadır.

Vakıflara bağlı öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılık beklemeden sağlanır. Düşkümler ve yoksullar için aş evleri açıp onların daha sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunulur. Sağlık hizmetleri veren vakıflar da aynı hizmetleri insanlara sunarlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıfların hizmetlerini anlatmak amacıyla her yıl 3 – 9  Aralık  tarihleri arasında Vakıflar Haftası kutlanır. Hafta boyunca vakıfların çalışmaları hakkında bilgi verilir. Radyo ve televizyonlarda, okullarda konu ile ilgili konuşmalar yapılır. Okullarda vakıf eserlerini tanıtıcı duvar gazeteleri düzenlenir. Gidilebilecek vakıflar ve vakıf eserlerine geziler düzenlenir.

Tarihin izlerinin yaşandığı bu eserlere sahip çıkalım. Yaşamaları için yardım edelim. Vakıf eserlerini korumak için yardımcı olalım. Hayırlı iş yapmanın en emin yolu vakıflara yapılan bağışlardır.

Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Diyanet Vakfı gibi vakıflar kendi alanları ile ilgili hizmet vermektedirler.

Her hakkı saklıdır. 2015 © EKEV (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı)
Adres : Muratpaşa Mah., Yakutiye Bulvarı No: 15 Yakutiye / ERZURUM
Vakıf Merkezi : 0 (442) 235 24 14 - 0 (505) 129 49 59 Belge Geçer : 0 (442) 235 24 14
Elektronik Posta : erzurumkev@gmail.com